İZAYDAŞ İSG KURUL ÜYELERİ EĞİTİMİ gerçekleştirildi.


Türkiyenin lider, öncü ve ilk atık bertaraf tesisi olan İZAYDAŞ bir yandan doğaya ve çevreye zarar vermeden atıkların bertarafını sağlarken diğer yandan çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine azami dikkat ve önem içerisinde yoluna devam ediyor.
Bu kapsamda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” gereği şirket bünyesinde her ay düzenli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları yapmaktadır.
Toplantılara katılan kurul üyelerine ve yedeklerine, Genel Müdürlük Toplantı Salonunda aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan eğitim gerçekleştirildi.
a) Kurulun görev ve yetkileri
b) İş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
c) Meslek Hastalıkları
d) İşyerlerine ait özel riskler
e) İSG alanında ulusal mevzuat ve standartlar
 
İSG Kurul Üyeleri Eğitimi, Mavi Bilge Danışmanlık Eğitim Kurumu İş Güvenliği Uzmanı Yasin PEKEROĞLU tarafından verildi. Etkin ve verimli geçen eğitimin ardından eğitim değerlendirmesi yapıldı.

ana sayfa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

..............................................................................................................................