ÇALIŞMA HAYATI TEMEL KANUNLARI

ISBN No: 9786056453335 Kocaeli: 2016, Türkçe, 224 sayfa, 13,5 x 19,5 cm.

Mavi Bilge Yayınları / Hukuk - Mevzuat

Kitap, başta 4857, 6331 sayılı Kanunlar ve çalışma mevzuatı alanında yürürlükteki toplam on farklı kanunun güncel halinden ibarettir. İşveren ve çalışanların iş yaşamlarında karşılaşabilecekleri hukuki konu ve sorunlara tek bir kaynakta cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır. Tamamı bir bütünlük içinde, yürürlükteki her biri farklı düzenlemeleri esas alan kanunlardan oluşmaktadır.

Söz konusu kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanan metinlerin en son değişiklikleri ile günceldir. Ancak çalışma alanları itibariyle Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu hükümlerine yer verilmemiştir. Kitap, çalışma hayatı ile ilgilenen herkese hitap etmek amacıyla okuyucularına sunulmuştur.

..............................................................................................................................

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÖZLÜĞÜ

ISBN No: 9786056453328 Kocaeli: 2015, Türkçe, 320 sayfa, 13,5 x 19,5 cm.

Mavi Bilge Yayınları / Sözlük

Uzun bir çalışma sonrasında sözlüğün isg alanını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bilimsel, mesleki ve hukuki terimlerin anlamları ulusal mevzuatımızda tarif edildiği şekliyle isg profesyonellerine kaynak olabileceği amacıyla hazırlanmıştır. Eser, klasik sözlük formatında alfabetik sırayla ilk baskı materyal olmanın mutluluğu ile yoğun bir inceleme ve veri toplamanın sonucudur.

..............................................................................................................................

UYGARLIK ve YÖNETiM

(Kuzey ve Orta Avrupa Ülkelerinde Uygarlığı Yönlendiren Yönetim Parametreleri)

ISBN No: 9789756349014 Ankara: 2004, Türkçe, 133 sayfa, 14 x 20 cm.

Roma Yayınları / Ekonomi Dizisi

Uygarlık, ekonomik gelişmişlik kadar; demokratik ve kültürel gelişmeleri de ihtiva etmektedir. Sadece ekonomiyle uygar olunamayacağı gibi; yalnızca demokrasi ve kültürlerde uygar olunmaz diye düşünülmelidir. Bu bireysel bazdan, kurumsal baza, kent bazına ve ülke, hatta dünya bazına kadar geçerliliği olabilecek bir yargıdır. Bütünleşik uygarlıktan söz edebilmek için ekonomi, demokrasi ve kültürün yan yana gelmesi gereklidir.

Bugünün dünyasında uygar oldukları konusunda herkesin hem fikir olduğu Norveç, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Danimarka, Belçika gibi kuzey ve orta Avrupa ülkeleri bağlamında ve ekseninde bu kolektif çalışma gerçekleştirilmiştir. Çünkü anılan ülkeler hem ekonomik, hem demokratik, hem de kültürel açılardan gelişmişliğin temsilcileridir. Bir bakıma, bütünleşik uygarlığın yeşerdiği coğrafyalardır.

..............................................................................................................................